دانلود فایل های مورد نیاز جهت اتصال به بخش اموزش مجازی خانه مهندسان جوان

Meeting Addins for Adobe Connect Downloads and Updates 2019 - 2020

  • Adobe Connect Mobile for Android devices دانلود ادوب کانکت
  • Adobe Connect Mobile for iOS devices
  • addin
  • Adobe Connect 9 Meeting Add-in for Mac دانلود ادوبی کانکت
  • Adobe Flash Player