به نام يزدان پاك
حركت اشتباه زاست تنهاكسي اشتباه نمي كند كه حركت نكند و اين خود بزرگترين اشتباه است
از زمان ايده اوليه تاسيس مركزي براي آموزش دورهاي كاربردي و نرم افزارهاي تخصصي (سال 83) ، انتخاب مناسب اعضاء موءسس و شروع به كار آن (سال 85)، 2 سال طول كشيد . نياز به ايجاد چنين مركزي در اهواز از تجربيات موءسسین آن با توجه به سوابق كارهاي صنعتي و عضويت در هیات علمي دانشگاها و پژوهشكده هاي استان شروع شد و اكنون بعد از گذشت یازده سال از شروع فعاليت مركز خوشحاليم كه درحد توان خود توانسته ايم گامي هر چند كوچك در جهت برطرف كردن نياز موجود برداشته و با وجود مشكلات فراوان همچنان باعزم راسخ درخدمت جامعه علمي و صنعتي استان باشيم . آنچه راكه مي توانيم با تمام وجود ادعا نمائيم اين است كه نگاه مديران اين مركز نگاهي فرهنگي و كيفيتي مي باشد هر چند به ضعف هاي خود واقف مي باشيم و در اين زمينه از صميم دل از همه پيشنهادها و انتقادها به منظور بهتر نمودن كيفيت خدمات ارائه شده در اين مركز ،استقبال مي كنيم

بخشي از اهداف كلي شركت به شرح زيرمي باشد :

  • معرفي نيازهاي جامعه علمي و صنعتي كشور در زمينه استفاده از نرم افزارهاي تخصصي و دورهاي كاربردي با برگزاري سمينار هاي تخصصي در دانشگاه هائ و مراكز صنعتي استان و همچنين در محل مركز .
  • آماده نمودن شرايط مناسب براي برگزاري دوره ها (نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز دوره و مدرس مجرب )
  • ايجاد هسته هاي علمي در هر گروه آموزش به منظور انجام كار تخصصي در آن گروه بررسي اضافه كردن دوره ي جديد
  • تهيه مطالب علمي ، سر فصلهاي دوره، بررسي صلاحيت مدرسان دوره ها و ...

ما ادعا نمي كنيم كه بهترين مركز آموزشي خصوصي در استان مي باشيم ولي ادعا مي كنيم كه تمام توان خود را براي ارائه خدماتي با كیفيت مناسب و درخور شان جامعه دانشگاهي و صنعتي به كار مي گيريم .