نام دوره: شب فیلم کافه آموزش

نام دوره شب فیلم کافه آموزش
تاریخ شروع دوره 31 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 31 مرداد 1398
ظرفیت 30
مکان برگزاری کافه آموزش
مدت کلاس 3
ساعت شروع کلاس 17:00
مدت زمان دوره 3
روزهای برگزاری پنج شنبه
نوع دوره دورهمی
دپارتمان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت 200000
توضیحات ریال
ID 97