لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
دوره مجازی HSE MS 25 ارديبهشت 1399 16 دو شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 17:00-19:00 مجازی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک