لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
ICDL 1,2 20 فروردين 1399 130 شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 17:00-21:00 مجازی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
PIPING & PDMS عمومی 27 فروردين 1399 48 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس 27 فروردين 1399 24 چهار شنبه | پنج شنبه 16:00-21:00 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
سمینار رایگان و آنلاین اصول یادگیری لوله کشی صنعتی 03 ارديبهشت 1399 عادی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
دوره آنلاین موفقیت در بورس 04 ارديبهشت 1399 4 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکان
سمینار آنلاین روشهای نفوذ به سیستم عامل ویندوز و راههای مقابله باآن( رایگان) 05 ارديبهشت 1399 2 جمعه 12:00-14:00 فشرده سمینارها
Tekla Structure 06 ارديبهشت 1399 48 شنبه | دو شنبه 17:00-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
بازرسی رنگ و پوشش سطح 1و2 11 ارديبهشت 1399 40 پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
سمینار رایگان و مجازی photoshop در گرافیک 11 ارديبهشت 1399 1 پنج شنبه 17:00-18:00 مجازی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
سمینار بررسی آینده شغلی هک و نفوذ (رایگان) 11 ارديبهشت 1399 4 پنج شنبه 14:00-16:00 فشرده سمینارها
سمینار رایگان و مجازی بازار یابی 12 ارديبهشت 1399 1 جمعه 17:00-18:00 مجازی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
MATLAB عمومی 13 ارديبهشت 1399 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق
NX 13 ارديبهشت 1399 24 شنبه | دو شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
3DsMAX عمومی 15 ارديبهشت 1399 32 دو شنبه 16:00-18:30چهار شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری
DIgSILENT 16 ارديبهشت 1399 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 16 ارديبهشت 1399 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30
بازرسی جوش سطح یک 18 ارديبهشت 1399 40 پنج شنبه | جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
PHOTOSHOP 18 ارديبهشت 1399 60 یک شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 10:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
سمینار خوردگی و حفاظت (از پایه تا 2020) 19 ارديبهشت 1399 جمعه 18:00-20:00 مجازی مهندسی شیمی مهندسی شیمی
سمینار مجازی روشها و استاندارد های بازرسی PIPING و تجهیزات تحت فشار( رایگان) 21 ارديبهشت 1399 2 یک شنبه 09:00-11:00 فشرده سمینارها